Да растеш с непознати


Приемната грижа, освен социална услуга, е и емоционален процес, в който участват различни страни. Формално те са обединени около интереса на детето и неговото право да живее в семейна среда. Превръщат ли се в близки хората, които работят по приемна грижа, има ли граници и какъв е реалният ефект от отношенията на възрастните върху детето в приемно семейство - това бяха част от акцентите в представянето, в рамките, на което бяха разказани реални казуси от практиката.

Лектор:

Вера Колешева, експерт. Вера Колешева работи в системата на закрила на детето от 1999 г. като натрупаният опит в държавни и неправителствени сруктури й позволява от различни нива да разбере както постиженията, така и проблемите в системата. Като свое професионално ръководно начало и верую определя, че грижата и подкрепата към деца и семейства, изпаднали в криза, е дело на много и различни специалисти, които трябва да работят в добронамерено партньорство - чрез споделяне, сътрудничество и съвместни дейности. 
Нагоре +