Да растеш в сянката на насилието - теоретични модели на развитието и практическото им приложение в подкрепа на семейства


Презентацията очертава основните теоретични концепции за травмата и последиците й върху психологическото, емоционалното, поведенческото и социалното функциониране на личността, стратегиите за справяне на дете, подложено на насилие в семейството, както и ролята на средата в процеса на развитие, която може да варира от "запечатване" на негативните ефекти от травмата, през преодоляването им, до осигуряване на алтернативно преживяване и развитие, активирано от трудностите.

Лектор: 

Боряна Мечева, фамилен терапевт. Боряна Мечева е психолог и фамилен терапевт. Има допълнителна квалификация по психопатология и по клинична социална работа. Понастоящем работи в Ноу-хау центъра за алтернативни грижи към НБУ като координатор на проекти и изследовател в две области: деинституционализация и овластяване на маргинализирани общности. Боряна Мечева е асоцииран преподавател към Института по фамилна терапия - България и има частна практика като фамилен терапевт. Има 10-годишен опит в областта на закрила на детето, защита от насилието, основано на пол и трафика на хора, придобит в работата като консултант и ръководител на проекти към Фондация ПУЛС - Перник.
Нагоре +