Добри практики в приемната грижа


В рамките на презентацията бяха представени добри практики в работата на СНЦ "Еквилибриум" в областта на приемната грижа - обучения, групова работа с приемни родители, индивидуална работа с родители и деца за постигане на крайните цели на приемната грижа - реинтеграция или осиновяване. Бе поставен акцент върху сътрудничеството по всички нива, като гарант за качество на предоставената приемна грижа, работни срещи, съвместни събития и др.


Лектор: Янка Василева, психолог, СНЦ "Еквилибриум". Янка Василева има над 7-годишен опит в сдружението, приоритетно в областта на приемната грижа и осиновяването - индивидуално консултиране, групова работа, обучител по програма PRIDE, фамилен консултант и психотерапевт в процес на обучение към ИФТ-България. В работата си се води и защитава правото на всяко дете да има семейств, търси и стимулира безусловната любов и подкрепа към децата.

 
Нагоре +