Професия

Професия "мама"

Реми и Мария всъщност се познават отдавна. Приемната майка живее близо до столичния интернат, където е настанено момчето. “Душата ми не можеше да търпи мъките на тези деца и се опитвах да им помагам по различен начин”, разказва Мария. В началото Реми чест

Прочети още +

Колко е дълъг един ден на село?

Колко е дълъг един ден на село?

Задочни репортажи за живота на едно закърмено със софийски въздух и атмосфера приемно семейство, което решава да замени града със селото и да разбере възможно ли е това да се случи днес.

Прочети още +

Родена с обич

Родена с обич

Тогава нещо опустяло в къщата на Асен и Албена. В селото, от което била Албена, една жена станала приемна майка. Тогава на Албена и дошла идеята да вземат дете и да се грижат за него.

Прочети още +