Качество на приемната грижа у нас – гледната точка на различните участници в приемната грижа


Качеството на приемната грижа е относителна категория, в която всеки влага различно съдържание. В рамките на сесията беше представена позицията на различните участници в процеса на приемна грижа, отразена в годишните Бележници на Националната мрежа за децата (2014, 2015 г.) 

Лектор:

Елка Налбантова, директор, фондация „За Нашите Деца“. Работи в  социалната сфера за деца и семейства от 1998 г., когато става част от екипа на фондация. Опитът на Елка Налбантова е свързан със създаването на алтернативите на детските домове в страната, планиране и пилотиране на нови услуги, устойчивост на новосъздадени услуги чрез изграждане на системи за качество и ефективност, развитие на екипите за социална работа, интегрирани здравно – социални услуги за малки деца и семействата им. Участвала е в старта на приемната грижа за България и е част от нейната история. Съавтор е на методиката по приемна грижа. Един от инициаторите и създателите на Националната асоциация за приемна грижа. През последните 6 години управлява въвеждането на Стандартите за най-добра практика в приемна грижа, които са предоставени на фондация „За Нашите Деца“ от световния лидер в приемната грижа – Core Assets.
Нагоре +