Как да контактуваме с родните семейства на нашите приемни деца


Кремена Симеонова, психолог в Националната асоциация за приемна грижа, която е приемен родител и осиновител, разказва за това какви са успешните начини да общуваме с близките, роднините и родните семейства на приемните деца. Това е много важна тема за всички, ангажирани с приемничеството.

Презентацията е част от единствения специализиран форум по приемна грижа - Националната годишна среща по приемна грижа, който бе проведен през юли 2016 г. в гр. София. Събитието се реализира с подкрепата на Мтел и се провежда традиционно всяка година. Организатор на годишната среща е Националната асоциация за приемна грижа. Повече за работата на асоциацията можете да видите на www.napg.eu
Нагоре +