Месечни надбавки за деца с увреждания, настанени в приемни семейства, до навършване на 20 годишна възраст


Семейства на роднини или близки и приемни семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, имат право на месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

 Месечната добавка за деца с трайни увреждания за 2014 г. е 240 лв.

Нагоре +

Още Социални помощи