Регистрация за Годишната среща 2019

 

Националната годишна среща по приемна грижа е традиционно събитие, което се организира от Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ). НАПГ е българска неправителствена организация, в която членуват приемни родители от цялата страна. Асоциацията работи за развиването на качествена приемна грижа в подкрепа на уязвимите български деца.

Националната среща по приемна грижа е форум, който осигурява пространство за споделяне на опит и учене. В него всеки, който има позиция, мнение или становище по ключови за приемната грижа въпроси, може да го изрази, без значение дали е приемен родител, биологичен родител, осиновител или професионалист. Традиционно, във форума всяка година се включват около 100 заинтересовани лица с различен професионален или личен статут.


ГОДИШНА СРЕЩА ПО ПРИЕМНА ГРИЖА 2019 – КОЙ Е НАЙ-ДОБРИЯТ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО?

Кога: 15 – 17 ноември 2019 г.

Къде: гр. София

Място за провеждане: Център за подготовка на ученици за олимпиади, бул. Драган Цанков 21А


През 2019 г. НАПГ поставя във фокуса на своята годишна среща въпроса за най-добрия интерес на детето и кой, по какъв начин и как го защитава. Въпросът за най-добрия интерес на детето в приемната грижа има различни гледни точки:

 • На закона;
 • На личния и професионалния опит на професионалистите в системата за приемна грижа;
 • На индивидуалните и професионални качества на приемните родители;
 • На ценностите, качествата и разбирането на осиновителите;
 • На диалога между всички участници.

Най-добрият интерес на детето не е просто правна формулировка, но в същото време служи за вземането на решения от възрастните, които трайно се отразяват на децата и оставят следи в житейската им ситуация. Възрастните и професионалистите са натоварени с отговорността да вземат решения за децата, като често влизат в конфликти на ценности, разбирания и позиции. Това противопоставяне в приемната грижа се отразява на децата и на тяхното добруване.

По време на годишната среща по приемна грижа 2019 г., Националната асоциация за приемна грижа ще постави въпроса за най-добрия интерес на детето в няколко ключови области, в които приемната грижа неизбежно се намесва:

 • Реинтеграцията на деца от приемна грижа в родните им семейства
 • Осиновяването на деца, отглеждани в приемни семейства
 • Качеството на приемната грижа (процесите, комуникацията и диалогът, процедурите, правилата и нормите, както и конкретните практики)
 • Приемната грижа и системите на здравеопазване и образование

В рамките на срещата чрез различни формати: презентация, дискусии, работа по групи, участниците ще имат възможност да работят по всички въпроси, а резултатите от работата им ще информира позициите на НАПГ по тези области. Националната среща ще завърши с общ документ, който ще бъде изпратен до заинтересованите институции, особено в контекста на промените в приемната грижа, свързани с осигуряването на държавно финансиране за дейността и въвеждането на качествени стандарти за прилагането ѝ.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА:

В конференцията могат да участват:

 • Приемни родители (като с предимство ще бъдат регистрирани приемни родители, членове на НАПГ)
 • Родни семейства, чиито деца са настанени в приемни семейства или са преминали през приемна грижа
 • Осиновители
 • Социални работници от ОЕПГ, отдели за закрила на детето и неправителствени организации, работещи по приемна грижа
 • Лекари, учители
 • Специалисти, експерти, работещи по приобщаващо образование

ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИ

Участието в конференцията е безплатно, благодарение на партньорството на асоциацията с А1 България. НАПГ покрива разходите за 2 нощувки, както и кафе-паузите и обядите на участниците, а настаняването е в двойни стаи.

Важно: НАПГ ще настани с преференции приемните родители-членове на НАПГ, а след това, при възможност, социалните работници.

НАПГ не покрива разходите за транспорт.

ЦЕРЕМОНИЯ „СПАСИТЕЛИ НА ДЕТСТВОТО“ И ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 10-ТА ГОДИШНИНА НА НАПГ

Всички участници в Националната годишна среща по приемна грижа ще бъдат специални гости на церемонията „Спасители на детството“, която отличава личности и организации с принос в приемната грижа. Церемонията ще се проведе на 15 ноември 2019 г. в гр. София, в хотел „Балкан“ (бившият „Шератон“). Преди церемонията участниците в конференцията ще могат да присъстват на тържеството по повод 10-та годишнина на Националната асоциция за приемна грижа, което ще се проведе също на 15.11.2019 г., в същия хотел.