Национална годишна среща по приемна грижа организира НАПГ

Национална годишна среща по приемна грижа организира НАПГ

Националната асоциация за приемна грижа организира Национална годишна среща по приемва грижа. Срещата ще се проведе на 25, 26, 27 апрл 2014 г. в гр. София.

В рамките на годишната среща ще бъдат включени 100 приемни родители от цялата страна, 30 експерти по приемна грижа (социални работници, обучители, супервизори и др.) и 20 младежи между 14 и 18 годишна възраст.

Срещата има за цел да повиши  знанията, уменията и компетенциите на действащите приемни родители чрез провеждането на теоретични и практически занятия, свързани с професионализирането на приемната грижа и въвеждането на единни стандарти за качествена приемна грижа, фокусирана върху потребностите на децата и екипното взаимодействие.

В рамките на конференцията ще се дискутират теми, свързани с развиването на умения и компетенции в действащите приемни родители за справяне с раздялата с детето (при реинтеграция или осиновяване), както и ще се говори за техники за работа и справяне с трудното поведение на деца и младежи с поведение в конфликт със закона или с увреждания.

Разходите за транспорт са за сметка на участниците. Разходите за нощувка и храна са за сметка на Националната асоциация за приемна грижа.

До 15 март ще бъдат оповестени критериите за подбор на приемните родители, които да се включат в годишната среща.

От 15 март ще започне и набирането на предложения за говорители по време на пленарните сесии и работните групи.

Очаквайте подробности!

Нагоре +

Още новини