НАПГ помага чрез специална апаратура на 9 приемни деца с увреждания в Плевен

НАПГ помага чрез специална апаратура на 9 приемни деца с увреждания в Плевен
Националната асоциация за приемна грижа започна да подкрепя деца с увреждания в Плевен, като част от инициатива, която ще обхване приемни деца в Хасково и Видин. В рамките на проект, финансиран от Агенцията за хората с увреждания, изпълняван в партньорство с Фондация „Булгари“, ще се насърчи социалната адаптация на деца в приемни семейства с проблеми от аутистичния спектър, хиперактивност с дефицит на внимание и интелектуални (умствени) затруднения.

Инициативата с децата предвижда провеждането на индивидуални сесии с психолог, като се използва специализирана апаратура за мозъчна стимулация и подобряване на функционалното и менталното състояние на децата с увреждания. Децата имат напълно безплатен достъп до мозъчен стимулатор за неинвазивна светлинно-звукова стимулация на мозъка, който в рамките на 18-24 сесии води до релаксация и драстично редуциране на стреса. Програмите му позволяват третиране на безсъние, тревожност и депресия. Терапията може да се провежда и по време на други дейности, например, ако детето е твърде напрегнато, не може да стои на едно място и не е в състояние да „дочака“ ефекта на релаксацията.

Апаратът за биологична обратна връзка и игровия софтуер за тренинг на концентрация на вниманието е втората придобивка, която е на разположение на децата с увреждания, на които НАПГ помага.

Технологията позволява в реално време да се оцени колко релаксирано или концентрирано е детето и, ако има промяна, то технологията променя отговора си съобразно вътрешното състояние на детето. С използването на комбинацията от мултимедийна технология, децата имат възможността да навлязат в едно напълно ново измерение на овладяване на умения за саморегулация. До края на юли 2018 година психологът Румен Колев ще работи пряко с децата в Плевен, ще предоставя индивидуални консултации на приемните родители и ще консултира социалните работници на децата.

Освен това той ще провежда и физически активности-игри за развитие на когнитивните функции
 (памет, внимание, възприятие, мислене, въображение, интелект) при децата - участници в инициативата. Тези адаптирани физически активности имат изразено занимателен характер, чиято цел е развиване на познавателната, психомоторната и емоционална сфера при децата. Физическите активности са такива, доколкото те постигат тези свои цели чрез тялото и неговата механика, а не чрез налагане на сложни за за децата физически упражнения, присъщи на учебните планове по физическо възпитание и спорт. 

Планирани са и групови занимания с родителите и децата, които ще се случат в зависимост от възможностите на приемните родители, които пътуват от населени места в цялата Плевенска област. НАПГ благодари на Областния екип по приемна грижа за подкрепата и партньорското отношение.
Нагоре +

Още новини