Слаб (2.50) получи държавата за развитието на приемната грижа през 2017 г.

Слаб (2.50) получи държавата за развитието на приемната грижа през 2017 г.

Ниската оценка се поставя, защото в търсене на качествена приемна грижа се предприеха конкретни мерки, но те са на парче и липсва цялостна визия за развитието на услугата в страната в дългосрочен план, а ключови проблеми останаха неадресирани.


НАПГ обучи социални работници и приемни родители за приемна грижа за непридружени деца-мигранти

НАПГ обучи социални работници и приемни родители за приемна грижа за непридружени деца-мигранти

В обучението се включиха социални работници от отделите за закрила на детето, от областните екипи по приемна грижа, приемни родители и застъпници за правата на човека от неправителствени организации, ангажирани с мигрантските проблеми.


Националната асоциация за приемна грижа и НБУ представиха проект за развиване на приемната грижа за непридружени деца

Националната асоциация за приемна грижа и НБУ представиха проект за развиване на приемната грижа за непридружени деца

PROFUCE e насочен към подобряване на качеството на грижа за непридружените деца мигранти в държавите от Европейския съюз и адресира актуалните предизвикателства, свързани с нарастващия брой и специалната нужда от подкрепа на тези деца.


НАПГ: Сигналите за влошен диалог между социалните работници и приемните родители в Плевен не бяха потвърдени

НАПГ: Сигналите за влошен диалог между социалните работници и приемните родители в Плевен не бяха потвърдени

НАПГ получи 38 сигнала за лошо, арогантно отношение, натиск и липса на подкрепа към приемните семейства, но нито един приемен родител не застана публично зад твърденията си.