АСП: Не се преминава цялата процедура, когато се променя профила на приемните семейства

АСП: Не се преминава цялата процедура, когато се променя профила на приемните семейства

Националната асоциация за приемна грижа направи запитване до Агенцията за социално подпомагане във връзка с множество сигнали в асоциацията за различни режими и правила на преминаване в режим от доброволна в професионална приемна грижа и обратно. Публикув


Социалното министерство отговори на 26-те въпроса на асоциацията

Социалното министерство отговори на 26-те въпроса на асоциацията

Националната асоциация за приемна грижа получи отговор от МТСП в отговор на наше писмо, в което поставяме 26 въпроса. Отговорите са МНОГО ОБЩИ и не дават яснота по повечето от проблемите, които поставяме. В същото време, обаче, това е добро начало на диал


Ще събираме пари за три много важни книжки

Ще събираме пари за три много важни книжки

Националната асоциация за приемна грижа ще участва в поредния Дарителски кръг на фондация „Работилница за граждански инициативи“. По време на вечерно събиране, дарители ще подкрепят четири каузи, една от които е на нашата организация.