26 предложения за по-добра приемна грижа у нас

26 предложения за по-добра приемна грижа у нас

Писмо с 26 мерки за подобряването на приемната грижа у нас изпрати Националната асоциация за приемна грижа. Писмото е адресирано до Агенцията за социално подпомагане и МТСП.


Уточнение относно броя на настанените деца в приемни семейства

Уточнение относно броя на настанените деца в приемни семейства

Националната асоциация за приемна грижа, прави уточнение, че броят на приемните родители, при които няма деца, посочен от АСП, не е коректен, предвид на факта, че има приемни семейства, в които има две, три или четири настанени деца. Не е редно да се спек


Лично до премиера: Налице е тих бойкот на приемната грижа, семейства се одобряват, а деца за тях няма!

Лично до премиера: Налице е тих бойкот на приемната грижа, семейства се одобряват, а деца за тях няма!

Лична позиция на Мария Благоева, член на Управителния съвет на Националната асоциация за приемна грижа, която асоциацията подкрепя от морална и емоционална гледна точка. Асоциацията ще излезе със своя позиция, след като получи отговор на запитване за броя


Всеки от двамата, съжителстващи без брак, може да бъде утвърждаван като отделно приемно семейства

Всеки от двамата, съжителстващи без брак, може да бъде утвърждаван като отделно приемно семейства

Утвърждаването на съжителстващи лица като самостоятелни приемни родители е възможно, защото няма законови пречки. Решението за всеки казус ще е на регионалните дирекции за социално подпомагане. Това се казва в указания на Агенцията за социално подпомагане


Националната асоциация за приемна грижа стана член на Националната мрежа за децата

Националната асоциация за приемна грижа стана член на Националната мрежа за децата

Националната асоцициация за приемна грижа стана част от семейството на организациите, които са ангажирани с правата на децата и детското благополучие. Националната асоциация за приемна грижа се присъедини към Националната мрежа за децата (НМД).