Хлапета от приемни семейства, Хилда Казасян и Гонзо – герои във видеото към новата песен на Ненчо Балабанов „Ти избираш“

Хлапета от приемни семейства, Хилда Казасян и Гонзо – герои във видеото към новата песен на Ненчо Балабанов „Ти избираш“

Инициативата на артиста и Националната асоциация за приемна грижа има за цел да покаже, че подкрепата към децата, без значение от трудното им детство, може да доведе до реална промяна както за децата, така и за цялото общество


Всяко пето приемно семейство у нас е без настанено дете

Всяко пето приемно семейство у нас е без настанено дете

Това е притеснително, защото се губи мотивацията на ценни, обучавани и развивани специалисти, които стоят дълго време без настанявания. Освен, че това е недопустимо към децата в риск, разрушава доверието в системата за закрила на детето


НАПГ подкрепи 27 приемни деца с увреждания в Плевен, Хасково и Видин

НАПГ подкрепи 27 приемни деца с увреждания в Плевен, Хасково и Видин

Инициативата с децата включваше провеждането на индивидуални сесии с психолог, като се използва специализирана апаратура за мозъчна стимулация и подобряване на функционалното и менталното състояние на децата с увреждания