НАПГ търси експерт, който да подготви обучителен пакет за педагогическата общност

НАПГ търси експерт, който да подготви обучителен пакет за педагогическата общност

Националната асоциация за приемна грижа търси експерт, който да подготви обучителен пакет, предназначен за учители и педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование


Александър Миланов: “Подкрепата в приемната грижа е заменена от контрол”

Александър Миланов: “Подкрепата в приемната грижа е заменена от контрол”

НАПГ оценява като положително въвеждащата обучителна програма по приемна грижа, структурирането на областни екипи, качественото регионално планиране на нуждата от приемни семейства и анализът на АСП за развитието на приемната грижа