30 първолаци от приемни семейства изпратиха Националната асоциация за приемна грижа и Мтел

30 първолаци от приемни семейства изпратиха Националната асоциация за приемна грижа и Мтел

Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова, заедно с членовете на Управителния съвет на НАПГ Александър Миланов и Цветелина Радулова и координаторката на асоциацията за област Плевен Цветослава Лазарова присъстваха на тържеството


НАПГ потърси помощ от МОН за по-толерантна и недискриминационна училищна среда за приемните деца

НАПГ потърси помощ от МОН за по-толерантна и недискриминационна училищна среда за приемните деца

НАПГ представи на образователното ведомство случаи на дискриминация, нетолерантно и пренебрежително отношение от страна на образователни специалисти в училища в няколко региона на страната