НАПГ търси експерт, който да подготви обучителен пакет за педагогическата общност

НАПГ търси експерт, който да подготви обучителен пакет за педагогическата общност

Националната асоциация за приемна грижа търси експерт, който да подготви обучителен пакет, предназначен за учители и педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование