В цялата страна масово стават приемни родители хора с ниско образование и социален статус, бебетата за осиновяване не се дават в приемни семейства, алармира Националната асоциация по приемна грижа

В цялата страна масово стават приемни родители хора с ниско образование и социален статус, бебетата за осиновяване не се дават в приемни семейства, алармира Националната асоциация по приемна грижа

Бебета, които са вписани в регистъра за осиновяване, не се настаняват в приемни семейства и живеят в домове. За тази тревожна тенденция алармира Националната асоциация за приемна грижа. Статистиката показва, че повече от 2000 бебета и деца до 3 години са