ОБУЧИТЕЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ ГОДИШНА СРЕЩА ПО ПРИЕМНА ГРИЖА - 2016Как да контактуваме с родните семейства на нашите приемни деца

Кремена Симеонова, психолог в Националната асоциация за приемна грижа, която е приемен родител и осиновител, разказва за това какви са успешните начини да общуваме с близките, роднините и родните семейства на приемните деца.


Трудните емоции при осиновяване на дете от приемно семейство

Подготовката за осиновяване е важна част от живота на приемното дете, но и на приемното семейство. Психологът на Националната асоциация за приемна грижа Владимир Иванов разказва история от практиката, споделя ценни съвети и опит при подготовката на деца з
Нагоре +