Отговор на Държавната агенция за закрила на детето (24.09.2019)


ДО

Г-Н АЛЕКСАНДЪР МИЛАНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ

ЗА ПРИЕМНА ГРИЖА

БУЛ. „ВИТОША“ №58, ЕТ. 4

ГР. СОФИЯ

E-MAIL: INFO@NAPG.EU

 

Относно: Отворено писмо с предложения за гарантиране на социалната сигурност на приемните родители

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛАНОВ,

На електронната поща в Държавната агенция за закрила на детето постъпи Ваше писмо, с което ме информирате, че сте отправил предложения към г-жа Цвета Караянчева – Председател на 44 Народно събрание, г-н Бойко Борисов – Министър-Председател, г-н Бисер Петков – Министър на труда и социалната политика и г-жа Румяна Петкова – Изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, за гарантиране на социална сигурност на приемните родители, чрез въвеждане на договор по Закона за социалните услуги за регулиране на услугата „Приемна грижа“. В писмото давате предложения за промени и в други нормативни актове.

Оценявам инициативата Ви, да търсите възможности за промяна в законодателството, целяща да осигури сигурността на заетост и осигуряване по определени социални рискове – безработица, трудова злополука, майчинство и общо заболяване на приемните родители. Съгласна съм, че благодарение на приемните семейства, децата, които се отглеждат при тях имат възможност да растат в среда, която им осигурява сигурност и топлина, а децата израстват без поведенчески и образователни дефицити.

Уважавам работата на приемните родители и неправителствените организации работещи, в насока към превенция на изоставянето на деца в страната, подкрепят биологичните родители при отглеждане на децата в семейната им среда.

Законът за социалните услуги е обнародван в Държавен вестник на 22 март 2019 г. и влиза в сила от 1 януари 2020 г. Известно Ви е, че се разработва поднормативната уредба към Закона, с участието на широк кръг неправителствени организации, които предоставят услугата „Приемна грижа“.

Като организация, която обединява усилията на професионалистите от неправителствения сектор в системата за закрила на деца, се надявам предложенията, които сте отправили да бъдат одобрени и приети, за да се гарантира в по-голяма степен социалната сигурност на хората, които полагат грижа за най-ценното – децата.

С уважение,

Елеонора ЛиловаНагоре +