Подготовката на дете за осиновяване от приемно семейство


Подготовката на детето за осиновяване е много важна част от приемната грижа. Въпреки всички участници в процеса, тази тежест пада най-често върху приемното семейство, което трябва да се справи с емоциите и трудностите пред детето. Всъщност, обаче, осиновяването на дете от приемно семейство се случва много по-щадящо за всички, ако в него професионалистите познават мястото си и лидерстват процеса. За това разказва Юра Данчева от фондация “Приятели 2006”.

Презентацията е част от единствения специализиран форум по приемна грижа - Националната годишна среща по приемна грижа, който бе проведен през юли 2016 г. в гр. София. Събитието се реализира с подкрепата на Мтел и се провежда традиционно всяка година. Организатор на годишната среща е Националната асоциация за приемна грижа. Повече за работата на асоциацията можете да видите на www.napg.eu

 

 

 
Нагоре +