Посрещане на едно различно дете в семейството


В рамките на представянето бе споделен опитът в подкрепата на приемни родители, които се грижат за деца с увреждания и/или психично страдание. Бяха представени основни опорни точки в работата с децата с психично страдание и в подкрепата на родителите. Като част от представянето бяха споделени някои подходи на работа, като използването на детската литература и методи, свързани с внимателната употреба на езика за намаляване на напрежението на детето и на предизвикателните поведения.

Лектор:

Весел Банова, клиничен психолог, психоаналитик, доктор по социология. Весела Банова е председател на една от психоаналитичните школи в България - "Българско общество за лаканианска психоанализа" и терапевтичен директор в сдружение "Дете и пространство".
Нагоре +