Представяне на сборник с методически материали "Посрещането на детето", издаден от Държавната агенция за закрила на детето


В рамките на презентацията бе представен сборник с информационни и методически материали за работа с кандидат-осиновители и кандидати за приемни семейства „Посрещането на детето“. Сборникът съдържа описания на добри практики и е насочен към специалистите, които работят с приемните родители, но би бил полезен и за самите родители. Тази година по поръчка на ДАЗД беше проведено и изследване на нагласите на одобрените и преминали през обучение приемни родители. Целта на анкетирането бе да бъдат проучени нагласите, възможностите и потребностите на одобрените кандидати за приемни родители за предоставяне на грижа за деца с увреждания и за деца със специфични потребности от целевата група. Резултатите от изследването, в което участваха много от родителите на НАПГ, също са част от сборника.

Лектор:

Евгения Иванова, Държавна агенция за закрила на детето. Евгения Иванова приоритетно се занимава с деинституционализацията на грижата за деца в България. Била е национален координатор на завършилия през юни 2015 г. проект "Детство за всички".
Нагоре +