При близо 400 приемни семейства няма настанени деца, 10 процента от тях са доброволни

При близо 400 приемни семейства няма настанени деца, 10 процента от тях са доброволни

По данни на Агенцията за социално подпомагане, от началото на миналата година до 31.09.2013 година 1874 деца са настанени в приемни семейства. От тях 187 са настанени в доброволни приемни семейства, а 1660 – в професионални. За деветте месеца на 2013 година са одобрени и вписани нови 24 доброволни приемни семейства и 574 професионални. Така в страната има 1796 приемни семейства, от които 1658 получават заплата за това.

В 391 семейства няма настанени деца. 374 от тях са професионални, а 44 – доброволни приемни семейства.

Най-много семейства, при които няма настанени деца, към края на септември 2013 година, има в Шумен. Там 35 семейства очакват настаняване на дете, от които 33 са професионални, а 2 доброволни приемни семейства. На второ място по брой семейства, при които няма настанени деца е област Пазарджик, където деца чакат 30 професионални и 2 доброволни семейства. Третото място си поделят областите Плевен (26 приемни семейства; 25 професионални, 1 доброволно) и Варна (26 приемни семейства; 23 професионални, 3 доброволни).

В София са най-много са доброволните приемни семейства, при които няма настанени деца – 8, следвани от Стара Загора (6), Благоевград (4) и Враца (4). Най-много утвърдени приемни родители, при които няма настанени деца има в област Шумен (33), Пазарджик (30), Плевен (25), Варна (23), Велико Търново (16). 

Нагоре +

Още новини