Приемната грижа - "разделена" услуга, услуга "на парче" или част от цялостна услуга за детето?


В рамките на представянето сдружение "Съучастие" представи основните проблеми, които среща, във взаимодействието между различните участници в предоставянето на приемната грижа - ДСП, отделите за закрила на детето, екипите по приемна грижа и др. Специалистите представиха гледната  точка за балансирането между интересите на детето, приемните родители, родните семейства, близките и роднините, осиновителите, социалните работници, педагозите и медицинските специалисти и др. 

Лектор: Поля Златилова, психолог, сдружение "Съучастие". Поля Златилова работи като психолог в сдружение "Съучастие". До момента е работила с над 40 деца, настанени в приемна грижа. Има четиригодишен опит като психолог в ДМСГД - гр. Русе и в дневния център за деца с увреждания към него, както и кратка практика в Дневен център за деца с увреждания от 7 до 16 г. на сдружение "Дете и пространство". Била е и учител.
Нагоре +