Приемната грижа и децата с интелектуални затруднения


Презентацията е на Снежана Момчева от Регионалния център за подкрепа на 
процеса на приобщаващото образование и засяга разбирането за работа с деца с увреждания в приемна грижа.  
Нагоре +