Приемната грижа в Европа и света - актуално развитие и съвременни тенденции в развитието на приемната грижа.


Представянето се фокусира върху развитието на приемната грижа в Европа и света, като се поставя акцент върху политиките за деинституционализация на децата в Европа. В рамките на представянето бяха обсъдени реалните предизвикателства пред приемната грижа в различни европейски държави, моделите за стимулиране на приемната грижа, както и националните решения за намаляването на броя на децата в институции. 

Лектор: Иванка Шалапатова, изпълнителен директор, фондация "За Нашите Деца". Иванка Шалапатова има порвече от 15-годишен професионален опит в неправителствени организации, свързани главно с грижата за децата. Тя е ръководила представителствата на британските благотворителни организации "Европейски детски тръст" и "ВсякоДете". Дългогодишен вицепрезидент на Международната организация по приемна грижа. В служебното правителство на Марин Райков (2013 г.) Иванка Шалапатова заема поста на заместник-социален министър. Иванка Шалапатова е магистър по българска и английска филология. Има сертификат по организационно развитие от Международния обучителен и изследователски център INTRAC в Оксфорд, Великобритания. Има няколко специализации по мениджърски умения и компетенции от европейски образователни институции.
Нагоре +