Приемни семейства без деца


Мария Благоева, член на УС на Националната асоциация за приемна грижа, представи личната си позиция и тази на организацията, по наболелия проблем у нас - ненастаняването на деца в приемни семейства у нас.


Нагоре +

Още видеа