Различните деца в приемните семейства.


Приемната грижа у нас се развива динамично в последните години. Представянето акцентира върху различните деца в приемни семейства, техните актуални потребности и работата с тях. Мария Благоева има опит в грижата за деца друг цвят на кожата, както и от друг етнос. 

Лектор:

Мария Благоева, приемен родител

Нагоре +