Счупеният диалог между помагащите в приемната грижа


Според нормативната база и правилата на приемната грижа, тя трябва да се случва партньорски, равнопоставено, с възможност двете страни да се подкрепят в името на добрата грижа за децата. Смисълът на тази връзка е да се подпомагат приемните родители да полагат оптимално добра грижа. В същото време социалните работници са натоварени с отговорността да гарантират правото на закрила и сигурността на децата в приемни семейства. Тъй като двете страни имат ясно разбиране за значимостта си, често се получава разминаване в разбирането на смисъла на комуникацията и грижата, всяка страна приема себе си като единствения носител на знанието за най-добрия интерес на децата. В рамките на представянето бяха разгледани позициите на двете страни, трудностите в комуникацията и възможните решения за по-добрия диалог в името на детето. 

Лектор:

Мариета Дюлгерова, фамилен терапевт, Институт по фамилна терапия - България. Мариета Дюлгерова има дългогодишна практика в работата със семейства, които предоставят алтернативна грижа (приемни семейства, осиновители). Мариета Дюлгерова е сертифицирана от Института по фамилна терапия-Лондон за клинично обучение по фамилна терапия, магистър по фамилна и брачна терапия на Нов български университет, практикуващ фамилен терапевт, преподавател и супервизор в Института по фамилна терапия-България. Член на Българската асоциация по фамилна терапия, асоцииран член на Европейската асоциация на фамилните терапевти и на Българската асоциация по психотерапия.

 

 
Нагоре +