Силните страни на децата и техните родители - как ги откриваме и използваме?


В рамките на представянето беше обсъдена способността на хора, преживели травматични събития, да се възстановят и да продължат напред. Тази способност специалистите наричат „резилианс“. В презентацията бе поставен и въпроса за използването на резилианса в процеса на помагане. Като помагащи специалисти ние се фокусираме върху проблемите на хората, за да мислим стратегии за тяхното преодоляване. В тези усилия се насочваме предимно върху проблемни поведения, симптоми, конфликти, неуспехи и трудности, което често пречи в откриването на т.нар. силни страни на хората. Въпрос на нагласи и умения е да ги открием и развием. Възможно ли е това да се случи в полето на приемната грижа е въпросът, който аудиторията обсъди.

Лектор:

Д-р Галина Маркова, Ноу-хау център за алтернативни грижа за деца, Нов български университет. Галина Маркова е ръководител на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца. Това е изследователска организация, която подпомага процеса на закриване на домовете за деца, като изучава процеса заедно с хората, които го провеждат, за да използва наученото за подобряването живота на деца и родители.
Нагоре +