Система за качеството на приемната грижа във Фондация „За Нашите Деца“


В рамките на представянето бяха поставени акценти върху системата за качество на приемната грижа на фондация „За Нашите Деца“. Системата е внедрена във фондацията, благодарение на партньорството на организацията със световния лидер в приемната грижа CoreAssets . Фондация “За Нашите Деца” работи от 1992 г. и е водеща организация по приемна грижа в България. CoreAssets е стратегически партньор на фондацията от 4 години, който й помага да развива и прилага най-съвременните и работещи практики в областта. Фондацията въвежда първа приемната грижа в България като алтернатива на живота в социален дом още през 1997 г. През 2011 г. фондацията отскрива Център по приемна грижа в София.

Лектор:

Мариана Петрова, мениджър на отдел "Качество и развитие на социални услуги". Мариана Петрова е магистър по социална работа и управление на социални дейности. Има опит в различните сфери на социалната работа. От 10 години работи за фондация „За Нашите Деца“. Опитът й в организацията е в изграждането и управление на социални услуги, създаване и въвеждане на системи за качество на услугите, развитие на екипите по социална работа. От 2 години е ръководител, който отговаря за качеството и развитието на социалните услуги.
Нагоре +