Социална сигурност за приемните родители

Социална сигурност за приемните родители

Знаете ли, че:

  • Приемните родители нямат почивен ден.
  • Работят 24 часа в денонощието.
  • Грижат се за деца в собствения си дом. С всички възможни последици от това.
  • Изпълняват своите задължения отговорно.
  • Полагат грижа за деца, които в даден момент от живота им никой не иска.
  • Приемните родители са единствената алтернатива на домовете за изоставени деца.
Ако един приемен родител е млад човек, то той:
  • Ще работи на граждански договор.
  • Няма осигуровки за болнични (ако се разболее, няма да може да ползва обезщетение като останалите работници, които се разболяват).
  • Няма осигуровки за майчинство (не може да отгледа с подкрепа от държавата собственото си дете).
  • Няма осигуровки за безработица (няма да получи обезщетение, като другите работещи, които имат право на това).
С извеждането на детето и настаняването му при родното му семейство, близки, роднини или осиновяване, гражданският договор се прекратява и приемният родител остава без доходи.

Освен това приемните родители не могат да теглят кредит (за стока или за жилище).

Затова приемната грижа страда от липса на млади кадри. Тя не е привлекателна за полицаи, лекари, учители, млади хора, които могат да споделят живота си с този на дете, което има нужда от подкрепа.

И ВЪПРЕКИ ТОВА ПОВЕЧЕ ОТ 2000 ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ВСЕКИДНЕВНО СПАСЯВАТ ДЕТСТВОТО.

ТЕ ИМАТ ПРАВО НА ТОВА ДЪРЖАВАТА ДА ГАРАНТИРА СОЦИАЛНАТА ИМ СИГУРНОСТ. 

АКО ИСКАМЕ ДА ИМАМЕ АЛТЕРНАТИВА НА ДОМОВЕТЕ, ТРЯБВА ДА ПОДКРЕПИМ ПРИЕМНИТЕ РОДИТЕЛИ.


Нагоре +