Специфичната подкрепа на фондация "Надежда и домове за децата" - клон България за развитие на приемната грижа.


В представянето бе засегната практиката на фондация "Надежда и домове за децата" - клон България в подкрепата на приемните семейства, които полагат грижа за бебета от родилно отделение, неонатология и деца с увреждания.

Лектор: Кремена Стоянова, координатор за област Пловдив, фондация "Надежда и домове за децата" - клон България. Клемена Стоянова работи от 2011 година и работи пряко със семейства в риск. Към момента е национален експерт "Детски политики" във фондацията. 

 

 
Нагоре +