Справяне с раздялата при напускане на приемното семейство – емоционалното страдание на приемните родители, децата, приемните братя и сестри.


В рамките на представянето бе разгледана темата за чувствата, емоциите и преживяванията на различните участници в приемната грижа. Лекторите обърнаха внимание върху преживяването на страдание от раздялата при децата, приемните родители, родните семейства и осиновителите. Акцент бе поставен върху стратегиите за справяне с раздялата и подготовката за нея. 

Лектори:

Кремена Симеонова, психолог. Работи като психолог от 8 години. През 2009 година семейството й става приемно на дете на пет годишна възраст, живяло в институции, което по-късно осиновяват. От 2010 година Кремена Симеонова започва да се занимава и професионално с приемна грижа, работейки в неправителствена организация, подкрепяща приемни деца и семейства. Има опит в психологическото консултиране и терапия както на деца и родители. 

Владимир Иванов, психолог. Работи от 10 години в областта. Има богат опит както в консултирането на родители, така и в пряката терапевтична работа с деца. През последните 7 години е член на екипа на Телефона на доверието към БЧК в София. През 2009 г. професионалният ми път го среща отблизо с приемната грижа, а през 2013 той и съпругата му стават приемни родители. 
Нагоре +