Супервизията в приемната грижа - уроци от практиката


Презентацията на Вера Колешева – обучител и супервайзор в Националната асоциация за приемна грижа, засяга важния въпрос за супервизията в приемната грижа. Вера Колешева разказва за своя опит като супервайзор и поставя проблемите, които коментират с нея приемните родители и специалистите по приемна грижа. Супервизията е процес, в който със специалист се обсъжда работата на приемните родители и на социалните работници, като се подпомага ученето от опита и развитието на уменията на приемния родител и социалния работник. 
Презентацията е част от единствения специализиран форум по приемна грижа - Националната годишна среща по приемна грижа, който бе проведен през юли 2016 г. в гр. София. Събитието се реализира с подкрепата на Мтел и се провежда традиционно всяка година. Организатор на годишната среща е Националната асоциация за приемна грижа. Повече за работата на асоциацията можете да видите на www.napg.euНагоре +