Трудните емоции при осиновяване на дете от приемно семейство


Подготовката за осиновяване е важна част от живота на приемното дете, но и на приемното семейство. Психологът на Националната асоциация за приемна грижа Владимир Иванов разказва история от практиката, споделя ценни съвети и опит при подготовката на деца за осиновяване, както и как да се справят приемните родители с трудните емоции.

Презентацията е част от единствения специализиран форум по приемна грижа - Националната годишна среща по приемна грижа, който бе проведен през юли 2016 г. в гр. София. Събитието се реализира с подкрепата на Мтел и се провежда традиционно всяка година. Организатор на годишната среща е Националната асоциация за приемна грижа. Повече за работата на асоциацията можете да видите на www.napg.eu

 
Нагоре +