Увеличават заплатите за приемни родители


С 20% се увеличават брутните заплати на приемните родители. С решение на Министерския съвет, занапред те ще могат да сключват договори, както с местните дирекции за социално подпомагане, така и с общинските социални дирекции и с лицензирани неправителствени организации.

Сега за 377 лева бруто на месец приемните родители са на трудови договори. Трудовият договор отпада като договор за предоставяне на услугата приемна грижа.

Професионалните родители в заварено положение ще могат да прекратят сегашните и да сключат нови, граждански договори с Дирекциите за социално подпомагане. Стандартно всеки роден след 60-та година би следвало да получава 370 лева на месец. От Агенцията за социално подпомагане обаче поясниха, че точните сметки за увеличението ще се видят, като започне сключването на новите правоотношения.

Основната цел е в бъдеще трудовият договор на един приемен родител да не е за гледане на дете - понеже досега точно видът на договора спирал много хора да кандидатстват за професионални родители.

Трудовият включително предполага отпуск, в случая, от гледането на детето. Сега, когато административните поправки са налице, от Националната асоциация за приемна грижа настояват и за въвеждане на единен стандарт в подготовката на приемните родители. Не само на професионалните, но и на доброволците.

Подробности по темата, както и какво сподели един доброволец -- вижте във видеото.


Нагоре +

Още видеа