Историята на Марина

Марина Димитрова е приемен родител от Стара Загора и член на Националната асоциация за приемна грижа. Вижте нейната история.

Прочети още +


Приемната грижа на места е жертва на лични отношения

Мирослав Долапчиев по ТВ 7: "В България има много добри специалисти по приемната грижа по места, но често възниква и недоверие между социалните на локално ниво. По този начин приемните родители и приемната грижа стават жертва на лични отношения!"

Прочети още +


Приемни семейства без деца

Мария Благоева, член на УС на Националната асоциация за приемна грижа, представи личната си позиция и тази на организацията, по наболелия проблем у нас - ненастаняването на деца в приемни семейства у нас.

Прочети още +