Значението на детето в приемното семейство


Презентацията има за цел да сензитивира приемните родители и специалистите по отношение разбирането на бебето и детето отвъд рецептите и стандартните правила. В рамките на презентацията бяха засегнати някои от въпросите:

  • През каква концепция разглеждаме психичното и какви са идеите за отглеждане и възпитание на бебета и деца?
  • Новороденото и преждевременно роденото бебе.
  • Как да посрещнем юношата?
  • (как)Да разберем себе си като приемни родители и специалисти?

Лектор:

  • Доц.  д-р Моника Богданова, преподавател, Софийски университет. Преподава в катедра „Социална работа“. Защитава дисертация на тема “Приемното семейство като алтернативна форма за отглеждане и възпитание да деца, лишени от родителска грижа” и е инициатор за въвеждане на дисциплината “Социална работа с приемни семейства” като част от учебния план на бъдещите социални работници, на която е и титуляр.  Има множество публикации по темата и монографии като:  „Приемната грижа в кадър и в перспектива“ (2007), „Изоставянето – превенция и алтернативи“ (2009), и др.  Член е на Българската асоциация по психотерапия, като през последните 3 г. е психотерапевт в Специализирана болница за деца с церебрална парализа “Света София”. Консултант към Местната комисия за борба с противообществените прояви,  район Връбница, гр. София, и е супервизор на социални работници, специални педагози и психолози. Психоаналитик във формиране и основател на Зелената къща. През последните четири години специализира в Германия и Франция, а професионалните й интереси са насочени също и към психоанализа в неонатология и в родилно отделение.Нагоре +