Подкрепата на приемните семейства по проекта “Приеми ме 2015” е заменен от контрол, рестрикции и санкции, а приемните семейства се страхуват от социалните си работници. Това каза Александър Миланов от Националната асоциация по приемна грижа по време на тридневен форум в Хисаря, посветен на изпълнението на проекта “Приеми ме 2015”, който развива приемната грижа в почти всички общини в България. Националната асоциация за приемна грижа е член на Консултативния съвет по приемна грижа към проекта. В срещата участват началници на областни екипи по приемна грижа и експерти по закрилата на децата към регионалните дирекции за социално подпомагане.

Въвеждащата обучителна програма по приемна грижа, структурирането на областни екипи, качественото регионално планиране на нуждата от приемни семейства и анализът на АСП за развитието на приемната грижа от старта на проекта “Приеми ме 2015” са само част от положителните стъпки, които се случват в процеса по управление на приемната грижа, посочи Миланов.

Според НАПГ, стои сериозният проблем с липсата на екипност и трудната комуникация между отделите за закрила на детето и екипите по приемна грижа, от което страдат приемните деца и техните семейства.

Качествената подкрепа към приемните родители е заменена от мерки за контрол и често се случва формално, коментира Александър Миланов. Той даде пример с оценките по телефона за напредъка на настаняването на децата, както и с административното отношение и липсата на подкрепа от страна на социалните служби при конфликти в образователната или здравната система. “Във Видин, а и не само, съществува драматичен проблем с неприемане на децата от приемни семейства в училища и детски градини, като в тази битка приемните родители са оставени сами – без подкрепата нито на общинските, нито на държавните социални работници”, коментира Александър Миланов. Във Видин и в страната не се случват достатъчно често и с необходимия ефект групови срещи, обучения и срещи за супервизия на приемните родители и социалните работници, което влияе пряко върху професионалното прегаряне и мотивацията на всички в процеса, стана ясно още от изложението.

Авторитарното, грубо и неподкрепящо поведение от страна на държавните социални работници и на част от общинските специалисти по приемна грижа също бе част от представянето на НАПГ. Александър Миланов посочи конкретни примери за подобно поведение в общините Девин, Червен бряг, Благоевград и Варна. НАПГ коментира още липсата на подготовка на децата и приемните родители за реинтеграцията и осиновяванията, текучеството на социалните работници в ОЗД, както и необяснимият процес на заличаване на приемни родители.

“Призоваваме, като се изпълняват плановете за набиране на нови приемни родители, да не се търсят послушни детегледачи, а хора с кауза и мисия.”, заяви Миланов пред социалните работници и експертите по закрила на детето. Той припомни на участниците в срещата, че приемните родители не са само обгрижващи, а професионалисти, които имат своето присъствие и роля в процеса на приемната грижа.