В отговор на писмо до АСП относно възможността „доброволни“ приемни родители да сключват новите граждански договори, както и на питане за възможността приемните родители на граждански договор да сключват трудови договори с други работодатели, от АСП отговорят, в писмо до НАПГ, че нормативно не е заложена възможността доброволни приемни семейства да сключват т.нар. граждански договори по реда на чл. 31, ал. 4 от ЗЗД.

По отношение на втория въпрос, от АСП смятат, че съществува вероятност при извършването на допълнителни трудови ангажименти, да се влоши качеството на грижата за някои от децата от страна на приемните родители, които са заявили желание да ползват тази възможност. В писмото се уточнява, че необходимостта от предоставянето на качествена приемна грижа за всяко настанено дете и отговорността на приемните родители по отношение на пълноценното развитие на децата, за които полагат грижи, е приоритет за осъществяването на тази социална услуга.
От АСП препоръчват такива казуси да се обсъждат и прецезират от доставчика и съответното професионално семейство в интерес на детето.
Националната асоциация за приемна грижа ще потърси коментар на юристи по полученото от АСП становище.