Категория:

След сигнали от цялата страна за забавени заплати, НАПГ се свърза с Агенцията за социално подпомагане.

Бихме искали да ви информираме, че сметките на проекта „И аз имам семейство“ не са към Корпоративна търговска банка, която в момента е под управлението на БНБ и не може извършва плащания. Вчера, 23.06.2014 г., са направени преводи на пари към общините, които от своя страна трябва да направят преводи към приемните родители. Ако има приемни родители, които имат лични сметки в Корпоративна търговска банка, няма да могат да разполагат с парите си до 20 юли 2014 г.

Приемните родители, които са с лични сметки в Корпоративна търговска банка, могат да помолят общината, като работодател, да преведе заплатата по друга сметка или в брой.

Според Кодекса на труда всеки има право да получава заплатата си в брой или в посочена от него банка. Единствена опасност да се забави заплатата има, ако сметките на общината също с в КТБ и самата община също има трудност да набави средства за плащане на заплатите. Възможно е общината да прехвърли средства от други пера, за да се справи с тази трудност, докато заработи отново КТБ.