Националната асоциация за приемна грижа направи запитване до Агенцията за социално подпомагане във връзка с множество сигнали в асоциацията за различни режими и правила на преминаване в режим от доброволна в професионална приемна грижа и обратно.

В писмо до асоциацията, от АСП посочват, че ако желаят да променят статута си от професионални приемни родители в доброволни или обратно, трябва да бъде премината следната процедура:

  1. Приемните родители, които искат да променят статута си, трябва да подадат заявление до доставчика, към който предоставят услугата приемна грижа (общината, отдела за закрила на детето, неправителствена организация или друго).  Доставчикът трябва да определи какви други документи трябва да се приложат към заявлението.
  2. Приемните семейства не преминават отново цялата процедура, предвидена в нормативните разпоредби (тоест, оценката, обучението, утвърждаването пред комисия и др.)
  3. Доброволните приемни семейства получават допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца, като професионални. Тоест, преминават допълнително обучение.

Когато се прави промяна, доставчикът на услугата  „приемна грижа“ изготвя актуален доклад, в който се отразяват само настъпилите промени, както и броят, възрастта и особеностите на децата, за които е подходящо приемното семейство.