Всяка община определя със своя наредба и облекченията за паркиране. Според населеното място приемните родители могат да проверят в съответната община дали имат право на стикери за безплатно паркиране.