Нашата организация се развива изцяло благодарение на добрата воля на хората, които споделяме каузата „приемна грижа“. Членовете на Управителния съвет са доброволци и никой не получава заплата за работата си.

Ние нямаме бюджет, който да разходваме, и по тази причина понякога членовете на УС сами заплащат определени разходи.

Освен членовете на Управителния съвет, доброволци са и нашите координатори.

С времето, знанията и уменията ни помагат:

  • Теодор Владов, който ни помогна много с преводи на текстове от сайта;
  • Габриела Костадинова, която ни прави безплатно дизайна на всички рекламни материали;
  • Ясмина Витанова, която ни помага с техническата подръжка на сайта;
  • Любомир Блатски, който ни съдейства с намирането на фирма за Коледните картички за 2012 г.
  • Йордан Христов, Ани Алашка и Гергана Гиздина, които ни помагат с всичко по всяко време;
  • София Христова, която помогна с конструирането на базата данни на членовете ни.

Благодарим Ви, мили приятели!