От 1 април 2016 г. се въвеждат нови правила, по който ще се определя здравноосигурителния статус за тези, които работят на граждански договори, сред които са и приемните родители. Проблем за приемните родители няма да има, защото условието е осигурителният доход, тоест този, върху който се внасят осигуровки да е минимум 420 лева.

Според правилата за определяне на заплатите на приемните родители, минималната сума, която се полага на приемно семейство е 150 процента от минималната работна заплата, тоест 630 лева. Върху тази сума се признават 20% нормативно-признати разходи, но при всички положения сумата, върху която се внасят осигуровки, надвишава 420 лева, следователно, проблем с това не би трябвало да има.

Другото задължително условие е счетоводителите на общините, които начисляват вашите заплати, навреме да подават декларация образец 1, защото данъчните ще проверяват това. Ако липсват данни за вас, като осигурено лице, видими в тази декларация, както и ако не се виждат преведените пари за осигуровки от общината, статусът ви ще бъде “с прекъснати здравноосигурителни права”. НАПГ ви съветва да проверявате своя здравноосигурителен статус редовно и следите дали общините внасят дължимите здравни вноски, за да можете да се възползвате от безплатна медицинска помощ.

Реален проблем би имало за онези приемни родители, които не са получили пълното възнаграждение (например, при заместваща краткосрочна приемна грижа, при извеждане на детето в средата на месеца, ако детето посещава лагер и времето на приемното семейство не се заплаща). Тогава е нужно приемното семейство да доплати здравната си осигуровка, за да не губи здравни права за месеца.

Ако се нуждаете от повече информация, свържете се с Информационния център на НАП на тел.0700 18 700.