В първото си решение за 2020 година Комисията за защита от дискриминация (КЗД) осъди детската градина „Желязко Попниколов“ в гр. Видин, директорката на детското заведение Васка Здравкова и учителките Биляна Борисова и Румяна Евгениева за това, че са извършили дискриминация над приемно дете, възпитаник на детското заведение. На всеки от педагозите е наложена парична глоба от 250 лева и им е дадено задължително предписание да не допускат дискриминация, под каквато и да е форма. Две години бяха нужни на Комисията за защита от дискриминация да се произнесе по сигнала на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), иницииран от приемната майка Ванина Бойчева и Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ).

По данни на приемната майка, изложени в жалба до ДАЗД, директорката на ДГ  „Желязко Попниколов“ и община Видин, тя и приемното ѝ дете Симеон, понастоящем осиновено, дълго време са подложени на натиск от страна на учителките Биляна Борисова и Румяна Евгениева за това детето да се премести извън детската градина. Според Бойчева, негласната причина е, че детето е ромче и не е подходящо за тази „елитна детска градина“. По думите на приемната майка, педагозите често и грубо са коментирали „неприемливо“ поведение на детето. Оплакванията от Симеон са за това, че момчето „иска да прегръща и да целува децата, гони се с децата, пречи на работния процес, не може да изработва нещата като останалите деца, излиза сам от стаята, оскубал момиченце, ударил момченце, поискал допълнително храна, не иска да спи след обяд“.

Педагозите препоръчват на приемната майка да запише детето си в самостоятелна форма на обучение с мотивите, че то има нужда от допълнителна подкрепа в домашна среда, като учителите мотивират това си решение с протокол от индивидуална оценка на детето.

Приемната майка Ванина Бойчева отказва тази форма на обучение, както и да премести приемното си дете в друго учебно заведение. По думите на Бойчева, лошото отношение на едната учителка – Борисова, взема връх в момента, когато приемната майка отива при нея, за да  се договорят за празнуване на петия рождения ден на детето с останалите децата. Когато приемната майка се опитва да обясни, че това е първият рожден ден на детето извън детския дом, че за пръв път ще има торта, за първи път ще почерпи с бонбони и това за него ще е не само празник, но и с обучителна цел – учителката заявява на всеослушание, че детето през деня е „било невъзможно“ и децата не желаят да празнуват рождения му ден. Това, разбира се, не е вярно, защото приемната майка има наблюдение, че на самото тържество, което е проведено въпреки нежеланието на учителите, децата се забавляват, поздравяват и прегръщат момчето, радват се заедно.

Следва родителска среща, с участието на приемната майка и координаторката на НАПГ във Видин Цветелина Милославова, която преминава като своеобразен „линч“. Директорката на детската градина казва пред родителите, че детето може да е много добро, но не се знае произхода му, както и какъв е „генетичният материал“. Бойчева разказва още, че след родителската среща започва тормоз от родителите на останалите деца над нея. На няколко срещи родители казват, че не искат децата им да учат с приемното дете, дават и интервюта пред медии в знак на протест. Случват се и телефонни нападки срещу приемната майка, с конкретни заплахи и обвинения.

След жалба до НАПГ и ДАЗД, следва проверка, с детето започват да работят специалисти от Комплекса за социални услуги, а междувременно приемната майка премества Симеон в друга детска градина.

В становището си пред Комисията за защита от дискриминация координаторката на НАПГ за област Видин посочва освен факти по случая, и че това не е единствен казус. Милославова коментира писмено пред Комисията, че е оказвала емоционална подкрепа на приемна майка, чието дете, възпитаник на детската градина и на същите учителки, е било наказвано да стои само в коридора. Детето, също така, било принуждавано да се храни само на маса, с гръб към останалите деца. В същата детска градина е имало и трети случай на пренебрегване на дете с различен от българския етнически произход.

Комисията за защита от дискриминация приема, че Симеон е дискриминиран, защото му е предложено да се обучава в самостоятелна форма на обучение, като не коментира развилата се около това ситуация, нито взаимоотношенията, създадени от нея.

В решението си Комисията за защита от дискриминация акцентира върху това, че педагогическият персонал е следвало да предприеме необходимите действия за осигуряване на равни възможности на приемното дете с останалите деца, с оглед на неговия етнически произход и индивидуални способности. Това, казва Комисията, би могло да стане с осигуряване на кадри с квалификация, подходяща за работа с деца в риск, каквато квалификация не е установена при двете учителки, работещи с приемното дете. В рамките на събирането на доказателства психолог от местния Комплекс за социални услуги за деца и семейства коментира и посоченото от учителите поведенческо и образователно затруднение като неоснователно и заявява пред Комисията, че детето има координирани движения, храни се бавно и чисто, има адекватно поведение и държание. Местната дирекция за социално подпомагане предоставя пред антидискриминационната комисия становище, в което се посочва, че това не е първият случай на неравно третиране на деца, настанени в приемни семейства, които посещават детската градина „Желязко Попниколов“.

Комисията за защита от дискриминация посочва още, че с поведението и отношението си персоналът на детската градина е допринесъл за отключването на емоционални страдания и психически тормоз на деца в приемни семейства от Видин. Налице е и хипотезата за пряка дискриминация – поставянето на дете от ромски произход, настанено в приемно семейство, в по-неблагоприятно положение от останалите деца в групата. Комисията намира също така, че поради бездействие на директорката и учителките в детската градина, правото на образование на Симеон е нарушено. „Процесният случай, според състава (на КЗД), определено дават индикации, че детето е жертва на нехуманно и унизително отношение, за което съществува опасност от увреждането на неговото психично и социално развитие и за което съществува риск от отпадане от училище.“, се казва още в решението на КЗД.

Комисията за защита от дискриминация коментира в становището си, че за едно малолетно дете, независимо от това към кой етнос принадлежи и дали се отглежда от биологичните си родители, от приемни такива, или се полагат грижи за него в специализирана институция, най-добрата форма за обучение е в среда с други негови връстници, а не в самостоятелна форма на обучение.

Снимка: Интернет