Сборникът с текстове, посветени на работата с деца от специализирани институции и техните родители, се издава от Държавната агенция за закрила на детето. Задачата на агенцията е да изведе всички деца от домовете за децата с увреждания. В продължение на десетилетия тези деца биват отглеждани в така наречените „домове за деца и младежи с умствена изостаналост”, извън общността, изолирани в малки и отдалечени населени места. С включването на всички тези деца и младежи от домовете в обществото, в което живеем, ние се изправяме пред един нов морален дълг – да им окажем гостоприемство. В семейството, в квартала, в болницата, в детската градина, в училище. В търсене на отговори как да приемем децата с увреждания в общността, авторите на наръчника подбират сполучливи практики от България и Белгия. Те са представени във втората глава на сборника под надслов „Партньорства и щастливи срещи”. Тези добри практики представляват социални услуги за деца и семейства, чието изпълване със смисъл и съдържание е илюстрирано чрез случаи. Историите са разказани с автентичния език на работилите по тях и са ценни, защото показват как теоретичните опорни точки, представени в първа глава „Детето и семейството. Съобщаване на увреждането” се прилагат в практиката, в директната работа с деца и семейства.

ИЗТЕГЛЕТЕ КНИЖКАТА!