Националната асоциация за приемна грижа е загрижена за децата на Украйна, както и за гарантирането на правото на семейна грижа за непридружените деца – бежанци от войната.

Експресно допитване до членовете на асоциацията, които са повече от 800, показва, че те са готови да приемат в дома си и да се погрижат за деца, разделени от семействата си, заради войната. Всеки трети приемен родител, участник в допитването, е готов да приюти дете, както и да му предложи сигурност и подкрепа в адаптацията до намирането на сигурно решение за бъдещето на децата.

Наблюденията на правозащитните детски организации показват, че в България основно влизат придружени от родителите си или близки украински деца. Към момента НАПГ не разполага с информация за броя на непридружените деца, които бягат от конфликта, които са преминали българската граница.

Националната асоциация за приемна грижа е готова да окаже съдействие на държавните институции с информация за приемните семейства, които са готови да приемат деца-бежанци от конфликта, както и със средства за транспортирането на децата до всяко населено място у нас.

Страната ни има задължение да предостави незабавна закрила на непълнолетните бежанци. В българската практика децата могат да бъдат поставени под незабавна закрила от местните отдели за закрила на детето, като до придобиването на статут, непълнолетните могат да бъдат настанени в приемни семейства, кризисни центрове и други социални услуги. Децата, които бягат от военния конфликт, могат да започнат училище веднага. Приемните родители са готови да мобилизират подкрепата за децата от всички важни за тях системи – образователната, здравната, социалната.

По официални данни на Агенцията за социално подпомагане за последните три години нито едно дете – бежанец не е било настанено в приемни семейства. Държавата активно е настанявала непълнолетни бежанци в приемателните центрове в страната. През 2021 г. 3172 непълнолетни бежанци са потърсили закрила у нас. От тях 293 са били деца от 0 до 3 г., 1030 – на възраст между 14 и 15 г., а 1849 – на възраст 17-18 г. 3142 са момчетата, 30 – момичетата. Най много непълнолетни бежанците, които са потъсили защита от страната ни, са от Афганистан (2603) и Ирак (39). Закрила у са потърсили и по няколко деца от Алжир, Бангладеш, Виетнам, Египет, Иран, Либия и Мароко.

Националната асоциация за приемна грижа напомня, че у нас има близо 400 приемни семейства, при които няма настанени деца. Тяхното обучение и професионализъм могат да бъдат ползвани за подкрепа на страдащите от войната деца.

Снимка: УНИЦЕФ