В отговор на призива на АСП за набиране на нови приемни родители и това, че се търсят близо 500 приемни родители, НАПГ би искала да представи актуални данни към края на ноември 2018 година относно приемните семейства, при които няма настанени деца.

В 515 приемни семейства от 2172 одобрени в цялата страна няма настанени деца. „Това е притеснително, защото се губи мотивацията на ценни, обучавани и развивани специалисти, които стоят дълго време без настанявания. Освен, че това е недопустимо към децата в риск, разрушава доверието в системата за закрила на детето.“, коментира изпълнителният директор на Националната асоциация за приемна грижа Александър Миланов.

Статистиката на АСП показва, че в близо половината приемни семейства в областите Благоевград, Русе и Търговище няма настанени деца. Във Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали и Кюстендил, Пазарджик, Силистра, Сливен, Хасково и Ямбол няма настанени деца в почти всяко пето приемно семейство.

Статистиката е актуална към края на ноември 2018 г. Ето данните:

Област

Одобрени

Незаети

Благоевград

87

38

Бургас

51

9

Варна

150

37

Велико Търново

135

42

Видин

97

16

Враца

90

18

Габрово

62

17

Добрич

55

16

Кърджали

30

8

Кюстендил

46

13

Ловеч

47

9

Монтана

137

24

Пазарджик

114

38

Перник

53

5

Плевен

136

13

Пловдив

89

19

Разград

76

13

Русе

60

24

Силистра

23

6

Сливен

47

12

Смолян

62

12

София обл.

20

4

София-град

56

5

Стара Загора

58

20

Търговище

89

36

Хасково

132

35

Шумен

141

19

Ямбол

29

7

Общо:

2 172

515

Отново според статистиката 2096 деца се отглеждат в приемни семейства към края на ноември 2018 г. Според отчета на АСП, от тях 1918 са здрави, 178 – с увреждания. Най-много деца в приемни семейства са на възраст между 6 и 14 години. 657 са бебетата (0 – 3 години), 392 са децата в предучилищна и училищна възраст (6 – 14 г.). 92% от децата са настанени в приемни семейства от родното им семейство или от семейството на близки и роднини.

67 от децата, които са напуснали приемните семейства през ноември 2018 г., са осиновени – 4 от приемните си родители, 43 – от български осиновители и 20 – от чужденци-осиновители. 4 са реинтегрирани в родните им семейства деца, 4 са настанени от приемно семейство в Център за настаняване от семеен тип.

През ноември са заличени 21 приемни семейства от Варна, Габрово, Ловеч, Монтана, Перник, Разград, Смолян, София област, Стара Загора, Търговище и Шумен.