В рамките на среща с Агенцията за социално подпомагане по време на Международната конференция по приемна грижа в София, стана ясно, че всеки, който е с трудов договор за приемен родител към ДСП, остава на трудовия договор до промяна на обстоятелството (извеждане на детето, например).

До тогава хората на трудови договори ще получават старото възнаграждение, при което са сключили договорите си – 130% от минималната работна заплата. Хората, които сключат новите „граждански“ договори ще получават 150 на сто от минималната работна заплата. От АСП заявиха, че НЕ Е БИЛО ПРАВИЛНО дирекциите „Социално подпомагане“ по места да сключват допълнителни споразумения с приемните родители на трудов договор.

Агенцията за социално подпомагане ще търси решения за това как да се внасят осигуровките на приемните родители на „граждански“ договори.

Националната асоциация за приемна грижа разполага с примерните образци на договори, изпратени до социалните служби и ще направи съответните юридически консултации. Държим да отбележим, че договорът не е получен официално – получихме отказ от АСП за получаването му. Когато имаме повече информация, ще пишем.

В същото време НАПГ иска да напомни, че подкрепя повечето промени, сред които отпадането на трудовите договори (които не отговаряха на никакви законови изисквания), но не толерира забавянето или укриването на информация от институциите по отношение на новите договори. НАПГ одобрява и включването на приемни родители в комисиите за детето. Също така, НАПГ напомня, че приемните родители са партньори, а не вредители и са важна част от промяната.