На 28 септември 2013 година членовете на управителния съвет на Националната асоциация за приемна грижа Светлозар Русев и Александър Миланов и координатора на асоциацията за област Плевен Поля Иванова се срещнаха с приемните родители от гр. Плвен и региона.

В рамките на срещата приемните родители изразиха удовлетвореността си от работата с Центъра за обществена подкрепа и посочиха някои предизвикателства в работата на социалните служби в област Плевен. Всички участници в срещата се обединиха около това, че често професионалистите от системата за закрила на детето не познават достатъчно добре регламентите и често подхождат много административно към приемните родители.

По време на дискусията представителите на асоциацията дадоха насоки относно конкретни случаи, както и идеи за решаване на практически казуси на приемните родители. От своя страна те повдигнаха въпроса за справянето с раздялата при осиновяването, както и поискаха повече информация за решаването на проблема с наличието на семейства, в които няма настанени деца. Предизвикателство за приемните родители в региона е и реинтегрирането на деца в техните семейства, както и защитата на най-добрия интерес на децата.

Координаторът на Националната асоциация за приемна грижа Поля Иванова подчерта, че е важно на територията на града да започнат групи за самоподкрепа.

Ако искате да се свържете с координатора на Националната асоциация за приемна грижа в гр. Плевен, обадете се на телефон 0878 646 131.